Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

 

Inżynierowie konsultanci i instalatorzy

Przegląd zasobów dostępnych dla naszych partnerów w zakresie rozwiązań do nawilżania powietrza. Procesy i wytyczne opracowano zgodnie z certyfikowanymi normami ISO 9001, 14001 i 22000.

Usystematyzowany i skuteczny proces

Służymy wsparciem inżynierom konsultantom i instalatorom współpracującym z klientami, przy projektach dotyczących instalacji wysokociśnieniowego nawilżania powietrza.

Airtec opracowało autorski, usystematyzowany a co najistotniejsze skuteczny proces wsparcia i projektowania w ramach takich projektów. W ten sposób zapewniamy niezawodne rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby. Przygotowane informacje mogą Państwo przedstawić klientom sami lub mogą one zostać zaprezentowane przez nas. Proces obejmuje następujące etapy:
 

 • Doradztwo i konsultacje
 • Dostawa i montaż
 • Dokumentacja i odbiór
 • Eksploatacja i serwis

Przegląd zasobów

Usystematyzowany proces rozpoczyna się od dialogu oraz przekazania poradników i dokumentów, które na każdym etapie odpowiadają potrzebom klienta. Skuteczne przeprowadzenie procesów dotyczących pozyskiwania odpowiednich informacji, analizy, konsultacji i projektowania. Gwarantuje to wysoką jakość końcowego rozwiązania oraz realizację projektu w sposób ekonomiczny.

Na niniejszej stronie zamieściliśmy przegląd zasobów dostępnych dla naszych partnerów:

 • Airtec Project Engineering - poradnik dot. opracowania projektu
 • Airtec SystemGuide - przewodnik po systemach
 • Airtec QuickGuide - poradniki dot. montażu i uruchamiania
 • ateriały szkoleniowe Airtec Academy

Aby pobrać poradniki i niezbędne informacje, należy skorzystać z formularza kontaktowego na dole strony w celu uzyskania dostępu do dokumentacji odpowiedniej dla danego projektu.

Project Engineering - poradnik dot. opracowania projektu

Poradnik Airtec dotyczący opracowania projektu instalacji omawia w sposób usystematyzowany zasady projektowania rozwiązań do nawilżania powietrza.

W ramach usystematyzowanego procesu projektowania instalacji określamy zakres naszej współpracy z Państwem od etapu pierwszego kontaktu po opracowanie składającego się z 12 do 14 stron raportu z oceny instalacji. Szczegółowo opisujemy i ilustrujemy zalecenia dotyczące najbardziej wydajnych rozwiązań odpowiednich dla danego zastosowania; raport mogą Państwo przekazać klientowi lub sami, lub też może on zostać przekazany przez nas. Cały proces odbywa się całkowicie za darmo mimo zainwestowanego przez nas czasu i specjalistycznej wiedzy.

Poradniki QuickGuide dot. montażu

W tej części zamieszczono instrukcje montażu systemów nawilżania Airtec, które gwarantują wydajny i znormalizowany montaż ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich najważniejszych elementów. Nasze poradniki opracowano w oparciu o ponad 25 lat doświadczeń w zakresie projektowania i montowania rozwiązań do wysokociśnieniowego nawilżania powietrza.

  

HydroOne

HydroOne to jednokierunkowa jednostka nawilżająca wyposażona w jedną dyszę, przeznaczony do montażu w pomieszczeniach o niewielkiej wysokości, który bez trudu można wkomponować w przestrzenie technologiczne i pomieszczenia biurowe o skomplikowanym układzie.

HydroTrio

HydroTrio do jednokierunkowa jednostka nawilżająca wyposażona w 3 dysze,  wentylatorem odśrodkowym przeznaczony do większych i bardziej skomplikowanych przestrzeni technologicznych wymagających bardziej elastycznego rozwiązania do nawilżania.

HydroJet

HydroJet to wentylatorowy nawilżacz powietrza o zasięgu 360° odpowiedni do dużych przestrzeni produkcyjnych z wysokimi sufitami. Rozwiązanie to jest często stosowane w halach produkcyjnych, które charakteryzują się dużą ilością dostępnej przestrzeni i wysokim zapotrzebowaniem na rozpylaną wodę.

HydroSens RO Softening

HydroSens RO Softening to zestaw składający się z wyposażonej w falownik  wysokociśnieniowej pompy ze sterowaniem PLC oraz komponentu zmiękczania i systemu odwróconej osmozy. To higieniczne, ekonomiczne i wydajne rozwiązanie charakteryzujące się bardzo wysoką stabilnością roboczą. Urządzenie zasila aż do 10 stref nawilżania InRoom lub 3 kanały centrali wentylacyjnych, zapewniając przepływ nawet 1200 litrów wody na godzinę. Urządzenie może być nadzorowane zdalnie za pomocą oprogramowania Scada.

HydroSens RO Carbon softening

HydroSens RO Carbon Softening to zestaw składający się z wyposażonej w falownik  wysokociśnieniowej pompy ze sterowaniem PLC oraz komponentu zmiękczania, filtra węglowego oraz systemu odwróconej osmozy. To higieniczne, ekonomiczne i wydajne rozwiązanie charakteryzujące się bardzo wysoką stabilnością roboczą. Urządzenie zasila aż do 10 stref nawilżania InRoom lub 3 kanały centrali wentylacyjnych, zapewniając przepływ nawet 1200 litrów wody na godzinę. Urządzenie może być nadzorowane zdalnie za pomocą oprogramowania Scada.

HydroSens AHU wet chamber

Poradnik, który krok po kroku opisuje sposób budowy komory zraszania do nawilżania adiabatycznego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących higieny i wysokiej wydajności.

Poradniki QuickGuide dot. uruchamiania

Nasz zbiór szczegółowych poradników pomoże Państwu w bezpiecznym uruchomieniu systemu nawilżania powietrza Airtec po prawidłowym zakończeniu montażu. Szczegółowe grafiki przedstawiające instalację oraz odpowiednio ponumerowane instrukcje przedstawiają poszczególne kroki umożliwiające bezpieczne i prawidłowe przeprowadzenie procesu uruchamiania.

  

HydroSens AHU

Dzięki szczegółowym grafikom przedstawiającym proces montażu centrali sterującej HydroSens AHU i ponumerowanym instrukcjom opisującym poszczególne kroki procesu ten ilustrowany poradnik pomoże w pomyślnym przeprowadzeniu całego procesu uruchomienia rozwiązania Airtec HydroSens AHU.

HydroSens InRoom

Dzięki szczegółowym grafikom przedstawiającym proces montażu rozwiązania do pomieszczeń HydroSens InRoom i ponumerowanym instrukcjom opisującym poszczególne kroki procesu ten ilustrowany poradnik pomoże w pomyślnym przeprowadzeniu całego procesu uruchomienia rozwiązania Airtec HydroSens InRoom.

RO Inline

Dzięki szczegółowym grafikom przedstawiającym proces montażu systemu odwróconej osmozy RO Inline i ponumerowanym instrukcjom opisującym poszczególne kroki procesu ten ilustrowany poradnik pomoże w pomyślnym przeprowadzeniu całego procesu uruchomienia rozwiązania Airtec RO Inline.

Softening

Dzięki szczegółowym grafikom i ponumerowanym instrukcjom opisującym poszczególne kroki procesu ten ilustrowany poradnik pomoże w pomyślnym przeprowadzeniu całego procesu uruchomienia systemu zmiękczania Airtec Softening.

Carbon Filter

Dzięki szczegółowym grafikom i ponumerowanym instrukcjom opisującym poszczególne kroki procesu ten ilustrowany poradnik pomoże w pomyślnym przeprowadzeniu całego procesu uruchomienia filtra węglowego Airtec Carbon Filter.

Filmiki szkoleniowe Airtec Academy

Filmik Airtec Academy dot. montażu, część 1

Ten jedenastominutowy filmik pokazuje kontrole przed przystąpieniem do czynności montażowych oraz rozpakowywanie i rozmieszczanie poszczególnych części w trakcie montażu, w tym także montaż ścienny i podłączenie do źródła wody.

Filmik Airtec Academy dot. montażu, część 2

Ten dwudziestodwuminutowy filmik pokazuje kontrole przeprowadzane w miejscu zamontowania oraz proces projektowania układu instalacji, montaż pierwszej strefy oraz uruchomienie procesu przygotowywania wody, urządzenia HydroSens i pierwszej strefy.

Filmik Airtec Academy dot. kontroli serwisowej

W tym filmiku przedstawiano sposób sprawdzania i testowania wody surowej, filtrów, układu zmiękczania, filtra węglowego, systemu RO Inline, urządzenia HydroSens i rozpylacza.

SystemGuide - przewodnik systemowy

Przewodnik systemowy Airtec® zawiera istotne informacje na temat systemów wysokociśnieniowego nawilżania powietrza Airtec®. W połączeniu z odpowiednimi technicznymi schematami elektrycznymi, instrukcjami obsługi, filmikami szkoleniowymi i raportami oceny projektu przewodnik po systemach jest częścią dokumentacji wykorzystywanej do projektowania naszych systemów.

Poradnik po systemach Airtec® zawiera następujące elementy:

 • Ogólny przegląd systemów
 • Karty katalogowe głównych elementów systemu nawilżania powietrza Airtec®
 • Instrukcje montażu
 • Instrukcje uruchamiania i odbioru
 • Usuwanie usterek
 • Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Wykres IX i HX

Wykres IX/HX, nazywany czasami wykresem psychometrycznym lub wykresem Molliera, to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do projektowania systemów nawilżania powietrza. Wykres pokazuje zależność między wilgotnością powietrza, temperaturą i energią w powietrzu. Wartości przedstawione na wykresie stanowią podstawę do określenia optymalnej wilgotności powietrza.

 

Poproś o dostęp do dokumentów i materiałów, wypełniając formular