Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

W jaki sposób kontrola wilgotności zwiększa produktywność?

Kontrolowanie temperatury oraz wilgotności powietrza jest niezbędne do zapewnienia bezproblemowej produkcji w przemyśle opakowaniowym. Materiały higroskopijne są wrażliwe na wahania wilgotności. Kontrolując poziom wilgotności powietrza możesz zapewnić niezmienną jakość produktu, mniejszą liczbę przestojów oraz uniknąć uszkodzeń produktów i występowania elektryczności statycznej. Z dalszej części tekstu dowiesz się, z czego to wynika.

W przemyśle opakowaniowym technologia Airtec® może zwiększyć produktywność na trzy sposoby:

  • Może pomóc producentom dostarczać produkt o niezmiennej jakości, zgodnej ze specyfikacją klienta.
  • W zakładach wykorzystujących tekturę, papier lub tworzywa sztuczne rozwiązania regulujące wilgotność powietrza zapewniają niezmienny proces pakowania poprzez zapobieganie problemom wynikającym z nieprawidłowych poziomów wilgotności.
  • Chłodzenie adiabatyczne jest rozwiązaniem znacznie bardziej ekonomicznym niż tradycyjne metody chłodzenia.

Produkty z tektury, tak jak papier, mają właściwości higroskopijne. Dlatego produkty tekturowe są wrażliwe na wahania temperatury i wilgotności powietrza. W zależności od poziomu wilgotności w otoczeniu, tektura będzie pochłaniać wilgoć z powietrza i ponownie ją oddawać, przez co produkt będzie pęczniał, kurczył się lub marszczył.

Dlatego też niezapewnienie odpowiedniego poziomu wilgotności i temperatury ma negatywny wpływ na jakość produktu oraz może spowodować przestoje w produkcji w przemyśle opakowaniowym.

Przykładowe problemy wynikające z nieprawidłowego poziomu wilgotności powietrza

  • Uszkodzone produkty oraz produkty o różnej jakości, niezgodne ze specyfikacją.

  • Przestoje w produkcji.

  • Gromadzenie się ładunków elektrostatycznych oraz ryzyko wyładowań elektrostatycznych (ESD).

Od producentów folii z tworzyw sztucznych lub folii do pakowania często oczekuje się przedstawienia dokumentacji określającej ilość napięcia generowanego na etapie produkcji.

Ważną częścią tej dokumentacji jest instalacja i obsługa systemu nawilżania powietrza. Wiedza i doświadczenie firmy Airtec mogą okazać się tutaj nieocenione.

 

Temperature fluctuations and varying air humidity

Procesy realizowane w przemyśle opakowaniowym generują duże ilości ciepła, co ma wpływ na wilgotność powietrza. Wiedza i technologia firmy Airtec® pozwalają na usunięcie nadmiaru ciepła z otoczenia, tym samym usprawniając kontrolę temperatury i zmniejszając elektryczność statyczną.

Niewystarczająca kontrola nad poziomem wilgotności powietrza powoduje gromadzenie się elektryczności statycznej i sklejanie się poszczególnych arkuszy tektury, co z kolei obniża wydajność druku, a nawet powoduje przestoje prasy drukarskiej.

Elektryczność statyczna występująca w rolkach folii powoduje również sklejanie się warstw materiału.

Aby zapewnić produktywne środowisko i niezakłócony przebieg produkcji opakowań konieczne jest utrzymywanie optymalnych warunków produkcyjnych poprzez ciągłą kontrolę temperatury i wilgotności powietrza, a dzięki wiedzy i doświadczeniu, na których opiera się każda instalacja Airtec® jest to bardzo łatwe.

Nasi klienci i referencje

Dowiedz się, jak pomogliśmy wielu firmom stworzyć i utrzymać produktywne środowisko pracy