Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Nasi klienci i referencje

Dowiedz się, jak pomogliśmy wielu firmom stworzyć i utrzymać produktywne środowisko pracy

Utrzymywanie prawidłowego poziomu wilgotności powietrza jest niezbędne do zapewnienia bezproblemowego procesu drukowania cyfrowego, offsetowego i atramentowego. Kontrolując wilgotność zwiększasz jakość produktu oraz unikasz przestojów, uszkodzeń produktów, wysychania oraz elektryczności statycznej. Z dalszej części tekstu dowiesz się, z czego to wynika.

Papier to materiał higroskopijny, co oznacza, że może absorbować i adsorbować cząsteczki wody z otoczenia. Zmiany wilgotności mogą powodować kurczenie i marszczenie się papieru.

Materiały higroskopijne są więc wrażliwe na wahania temperatury i wilgotności powietrza, których poziom ma wpływ na ostateczną jakość produktu. Niezapewnienie prawidłowych warunków może spowodować przestoje w druku lub produkcji opakowań z powodu zmiany parametrów fizycznych papieru.  

Naturalne wahania wilgotności mogą mieć wpływ nawet na pojedyncze arkusze, dlatego tolerancja w druku, chociażby druku offsetowym, jest bardzo mała – może wynosić nawet dziesiątą część milimetra.

Z tego powodu branża drukarska jest w dużej mierze zależna od zmian poziomu wilgotności, a kontrola wilgotności i nadmiernego ciepła to kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu druku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyładowania elektrostatyczne – odwieczne wyzwanie

Kolejnym poważnym problemem w branży drukarskiej jest elektryczność statyczna. Duże tarcia powodują nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Jeżeli poziom wilgotności powietrza nie jest kontrolowany, to nagromadzanie się elektryczności statycznej może spowodować, że pojedyncze arkusze zaczną się ze sobą sklejać, co z kolei obniży wydajność druku lub spowoduje przestoje prasy drukarskiej.

Aby zapewnić niezakłócony przebieg druku konieczne jest utrzymywanie optymalnych warunków produkcyjnych poprzez ciągłą kontrolę temperatury i wilgotności powietrza. Utrzymywanie tych wartości na stałym, prawidłowym poziomie gwarantuje produktywne środowisko, a dzięki wiedzy i doświadczeniu, na których opiera się każda instalacja Airtec® jest to bardzo łatwe. 

Optymalna wilgotność powietrza

W większości przypadków od 4 do 6% całkowitej wagi papieru to woda, co nazywa się wilgotnością bezwzględną. Jeżeli jednak wilgotność powietrza w otoczeniu nie jest kontrolowana, papier – ze względu na swoje właściwości higroskopijne – będzie pochłaniał lub oddawał wilgoć. Większość rodzajów papieru jest stabilna przy wilgotności względnej (RH) utrzymywanej na poziomie 45-55% w 22 stopniach Celsjusza. Nieprawidłowe wartości wilgotności mają negatywny wpływ na jakość papieru, a więc i na sam druk.

Druk cyfrowy

Podczas druku cyfrowego konieczne jest zachowanie wilgotności na poziomie 50-55% RH, tak aby uniknąć problemów z przyleganiem tonera i zakleszczaniem się papieru. Jeżeli wilgotność spadnie poniżej 40% RH, papier zacznie oddawać wilgoć i zmieni swój kształt. Mogą również powstać ładunki elektrostatyczne, które z kolei prowadzą do sklejania się papieru.

Druk offsetowy

Podczas pracy z drukiem offsetowym do zapewnienia optymalnego środowiska oraz uniknięcia problemów typu zwijanie, marszczenie czy dublowanie, niezbędne jest zapewnienie wilgotności na poziomie 50-55% RH. Jeżeli wilgotność będzie zbyt niska, spowoduje powstawanie ładunków elektrostatycznych, które mogą wygenerować problemy z układaniem, przycinaniem i składaniem, ponieważ arkusze zaczną się ze sobą sklejać.

Druk atramentowy

Stworzenie produktywnego środowiska w przypadku druku atramentowego polega na zapobieganiu problemom z rozlewaniem się, przebijaniem i wysychaniem, spowodowanym przez niski poziom wilgotności. Optymalny poziom wilgotności dla druku atramentowego jest niższy niż w przypadku druku cyfrowego i offsetowego, i wynosi 45-50% RH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak chronić papier?

  • Papier należy zawsze przechowywać w pomieszczeniu, w którym kontrolowana jest temperatura i wilgotność.

  • Po zdjęciu opakowania należy się upewnić, że papier ma taką samą temperaturę co otaczające powietrze.

  • Należy utrzymywać temperaturę na stałym poziomie i pilnować podanych wyżej progów wilgotności.

  • Należy sprawdzić, czy przez drzwi zewnętrzne (np. na rampach załadowczych) nie przedostaje się wilgoć. W razie konieczności należy zainstalować dodatkową przegrodę pomiędzy drzwiami a obszarem produkcyjnym.

Jak prawidłowa wilgotność powietrza może zwiększyć produktywność?

  • Stała jakość i tempo produkcji.

  • Brak przestojów spowodowanych przez zakleszczanie się maszyn drukarskich.

  • Zmniejszone ryzyko występowania wyładowań elektrostatycznych, które mogą powodować sklejanie się papieru.

  • Brak uszkodzeń produktów, takich jak rozlewanie czy przebijanie.