Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

 

Airtec project engineering

Methodical project design for humidity control solutions

01

Ty wybierasz nas — my wybieramy Ciebie.
Angażujemy się, jeśli możemy coś zmienić w Twoim życiu

Współpracujemy z klientami, z którymi łączy nas osobista chemia i profesjonalne podejście. Sposób działania Airtec® nie wszystkim będzie odpowiadać. Klienci, z którymi mamy zaszczyt współpracować, mają ambicję, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej — i oczekują, że im to zapewnimy.

Airtec inwestuje czas i wiedzę, aby pozwolić Ci osiągnąć ten cel bez ponoszenia żadnych kosztów.

02

Wszystkie karty na stole
- pomóż nam i sobie

Przy pierwszym kontakcie telefonicznym, prosimy o podanie podstawowych danych. Plany schematyczne budynków. Raport wodny. Rozmieszczenie maszyn. Stanowiska pracy. Punkty wyciągu powietrza i objętość. Powietrze powrotne i recyrkulacja. Temperatura. Punkty dostępu do wody, zasilanie i drenaż — i inne szczegóły specyficzne dla danego miejsca.

Przygotowujemy się przed przyjazdem na miejsce, aby zapewnić klientom jak największą wartość spotkania. Przygotowujemy się do niego, analizując pojemność wodną i rozplanowanie obiektu, omawiając wstępne pomysły dotyczące projektu i rozwiązania.

03

Spotkanie osobiste
- przygotowani do maksymalizacji wydajności

Przedstawiasz nam charakterystykę swojego obiektu i produktu oraz opisujesz, w jaki sposób mała wilgotność, wyładowania elektrostatyczne, wysychanie, odwodnienie, pył unoszący się w powietrzu lub wysoka temperatura wpływają na wydajność produkcyjną.

Twoja wiedza na temat obiektu i produktu w połączeniu z naszą wiedzą na temat kontroli wilgotności i uzdatniania wody pozwala nam kompleksowo spojrzeć na kontrolę wilgotności i projekt higieniczny w Twoim obiekcie.

Rysunek schematyczny 2D
+ Schemat zasadniczy 3D

04

Analizowanie i projektowanie
- robota dla specjalistów

Po spotkaniu analizujemy informacje o obiekcie, rozmieszczenie maszyn, strukturę budynku, stanowiska pracy i raport wodny, aby określić rozmieszczenie stref, projekt higieniczny i wybrać rozpylacz najlepiej nadający się do rozprowadzania wody w danym obiekcie. Unikanie negatywnych skutków ubocznych dla ludzi, produktów lub procesów. Rozmiar nigdy nie jest uniwersalny.

Opracowujemy dwuwymiarowe rysunki projektowe, integrujące rozwiązanie w zakresie wilgotności z budynkiem oraz trójwymiarowy schemat zasadniczy urządzenia. Standardowe podzespoły modułowe zapewniają korzyści płynące z dostosowanego do potrzeb klienta projektowania w oparciu o solidne, dobrze przetestowane modułowe elementy konstrukcyjne.

05

Zalecenie
- sprawozdanie z ewaluacji projektu

Na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych i naszej analizy opracowujemy sprawozdanie z ewaluacji projektu. Jest to dogłębny raport na 12–14 stronach, który szczegółowo opisuje i ilustruje zalecane przez nas rozwiązanie, optymalne dla Twoich potrzeb. W sprawozdaniu z ewaluacji projektu znajduje się również szczegółowa oferta ekonomiczna dotycząca zalecanego przez nas rozwiązania.

 

 

 

 

+ Rysunek schematyczny 2D i schemat zasadniczy 3D
+
 Wybór produktów, jakość wody i projekt higieniczny

+
 Analiza pojemności wodnej i wykres i-x Molliera

+
 Serwis i konserwacja

+
 Zalecane rozwiązanie dotyczące produktó

06

Czas na decyzję

W tym momencie masz już nasze pełne sprawozdanie z ewaluacji projektu, zawierające proponowany przez nas, szczegółowy plan realizacji projektu.

Naszym celem jest przedstawienie pełnego obrazu Twojego projektu kontroli wilgotności, jego wdrożenia, przyszłej eksploatacji i konserwacji.

Ważna jest dobra widoczność wszystkich kluczowych elementów projektu, pozwalająca dokonać najlepszego wyboru rozwiązania w zakresie kontroli wilgotności.

 

Na tym etapie należy zadecydować, czy będziemy współpracować nad Twoim projektem.


Kliknij tutaj, aby pobrać proces inżynierii projektu Airtec