Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Rozwiązania do pomieszczeń (In-room)

Rozwiązania do pomieszczeń (In-room) są zwykle stosowane w miejscach, takich jak drukarnie, zakłady produkujące elektronikę i inne zakłady produkcyjne, w których pracują maszyny generujące ciepło.

Systemy In-room mogą:

  • ograniczać nadmierne ciepło dzięki odparowywaniu adiabatycznemu,

  • zapewniać ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) poprzez kontrolę wilgotności powietrza,

  • ograniczać ryzyko wysychania produktu i jego niepożądanego odwadniania,

  • pomagać w ograniczaniu pyłu unoszącego się w powietrzu, który jest szkodliwy dla urządzeń produkcyjnych, jakości produktu oraz zdrowia osób pracujących na terenie zakładu

System nawilżania powietrza In-room podaje mgiełkę wodną do różnych sektorów obiektów produkcyjnych i magazynowych. Na ilustracji można zobaczyć, że niektóre rozpylacze i dysze są precyzyjnie nacelowane na źródło ciepła lub pyłu, podczas gdy inne zwiększają wilgotność w całym pomieszczeniu lub sektorze.

Schemat 3D przedstawiający typową instalację. Od elementów sterujących systemu woda jest podawana do różnych stref – tutaj przedstawiono różnego rodzaju o dparowywacze i rozpylacze. 

Podstawy systemu

System nawilżania powietrza do pomieszczeń składa się z urządzenia lub urządzeń przetwarzających wodę oraz sterownika (HydroSens™) połączonego z czujnikami rozmieszczonymi w zakładzie produkcyjnym.

Sterownik i pompa dostarczają wodę do dysz i rozpylaczy pod ciśnieniem 50 barów, generując delikatną mgiełkę składającą się z maleńkich cząsteczek wody, która błyskawicznie odparowuje.

Wydajnością pompy sterują falownik oraz manometr. To połączenie zapewnia elastyczne natężenie przepływu od 1 do 100%. Bez niepotrzebnego grzania i recyrkulacji wody.

Cechy

  • Niskie zużycie energii (od 2,1 W na litr wody).

  • Wydajność od 12 do 1200 l/godz.

  • Strumień wody sterowany metodą modulowaną (PID).

  • Standard Ethernet/Modbus.

  • Higieniczna konstrukcja

  • Kontrola wilgotności w od 1 do 10 stref dla zapewnienia dużej elastyczności.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej