Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Wydajność i konstrukcja

Wszystkie nasze systemy nawilżania powietrza projektujemy w oparciu o standardowe komponenty modułowe oraz ponad 30 lat doświadczenia z wieloma różnymi branżami i zastosowaniami.

Podstawą każdego dobrego systemu są dobre komponenty i specjalistyczna wiedza, ale również ocena wymagań i możliwości każdej instalacji.

Wydajność i konstrukcja

Wszystkie nasze systemy nawilżania powietrza projektujemy w oparciu o standardowe komponenty modułowe oraz ponad 30 lat doświadczenia z wieloma różnymi branżami i zastosowaniami.

Podstawą każdego dobrego systemu są dobre komponenty i specjalistyczna wiedza, ale również ocena wymagań i możliwości każdej instalacji.

W pierwszej kolejności określamy wymagania obiektów i stref względem wydajności. Jest to konieczne w celu określenia wielkości dostaw wody. Błędy na tym etapie mają wpływ na funkcjonalność i cenę ostatecznego rozwiązania.

Aby określić wymaganą wydajność należy przeanalizować:

 • Wykres Molliera (IX), który pozwala określić ilość wody w g/kg powietrza.
 • Strumień powietrza. Ekstrakcja m3/godz., powietrze obiegowe, strata w systemie filtrującym. Zasilanie świeżym powietrzem m3/godz.

Następnie uzyskujemy od klienta informacje dotyczące procesów, produktów i personelu, jak również przepływu powietrza wywiewanego i wentylacji, tak aby podczas projektowania rozwiązania do nawilżania powietrza uwzględnić wszystkie istotne aspekty i zapewnić prawidłowe rozprowadzanie wilgotności.

Cechy przepływu procesu w zakładach

 • Rozmieszczenie maszyn, przepływ produktu, przejścia, wywiew powietrza, stanowiska pracy itp.
 • Cechy produktów oraz ich wrażliwość na niską wilgotność.

Zidentyfikowane problemy związane z wilgotnością

 • Elektryczność statyczna i ryzyko występowania wyładowań, odwodnienie, zapylenie powietrza, wysokie temperatury.

W ostatnim kroku analizujemy wszystkie zebrane dane na temat rozplanowania zakładu i cech budynku, procesów, rozmieszczenia maszyn, stanowisk pracy i przepływu powietrza, definiując zoptymalizowaną integrację rozwiązania do nawilżania powietrza.

Kluczowymi kryteriami są niezawodność, czas eksploatacji, dostęp, strefy komfortu, wymagania względem serwisowania oraz zoptymalizowana produktywność.
 

Rezultat:

 • Prezentacja produktu w formie projektu 3D.
  • Zalecenia względem wyboru metody oczyszczania wody, pompy / jednostki sterującej i rozpylaczy.
 • Projekt 2D.
  • Plan kontrolowania wilgotności stworzony w oparciu o podane wyżej dane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej