Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Elementy systemu

Wszystkie wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza od Airtec® są projektowane ze szczególnym uwzględnieniem pięciu parametrów: żywotności, efektywności energetycznej, higienicznej konstrukcji, stabilności operacyjnej oraz modułowości.

Sercem każdego systemu firmy Airtec® jest takie zestawienie elementów systemu, które zapewnia prawidłową dystrybucję wody do różnych stref systemu kanałowego i do pomieszczeń (In-room). Na powyższej ilustracji przedstawiono najczęściej stosowaną konfigurację elementów. Zapoznaj się z ilustracją oraz opisem elementów, który znajduje się poniżej, a jeżeli będziesz chciał dowiedzieć się więcej – zapraszamy do kontaktu.​

1. Dostawy wody i jej przepływ przez maszynę

 • Norma jakości wody pitnej.

 • Ocena ryzyka zakażenia bakterią Legionella zgodnie z wytycznymi duńskiego Ministerstwa Środowiska, raport 2004.

 • VDI 6022.

2. Filtr mechaniczny

 • Usuwa cząsteczki większe niż 1 µ.

 • Obrazuje jakość wody.

Filtr mechaniczny (A) wyłapuje duże cząsteczki i może być uzupełniony drugim filtrem mechanicznym. Zauważona w trakcie serwisowania zmiana koloru filtra może informować o stanie głównego filtra.

Oględziny przefiltrowanego materiału pozwalają wykryć problemy z dostawą wody. Jeżeli nie masz pewności, na co zwrócić uwagę, skontaktuj się z nami. 

W zależności od jakości lokalnej wody, jeżeli istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów chloru, niektóre instalacje są również wyposażone w filtr węglowy (B). Na ilustracji filtr węglowy jest widoczny po prawej stronie. W niektórych krajach dodaje się chlor do wody pitnej w celu wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia ludzi. Pełną listę krajów, w których woda jest fluorowana znajdziesz tutaj >>

3. Zmiękczanie – dupleks

 • Zmiękczanie dwukomorowe.

 • Usuwa Ca, Mg, Mn, Fe (rozpuszczone).

 • Przepływowy proces regeneracji.

 • Stale miękka woda.

Po przejściu przez filtr główny woda trafia do zmiękczania. Tutaj usuwane są jony metali, takie jak wapń i magnez, które występują w postaci wodorowęglanów, chlorków i siarczanów, które mogą powodować różne problemy, np. zanieczyszczenia czy korozje elektrochemiczną.

Działanie zmiękczacza jest uzależnione od żywicy jonowymiennej, w której jony Ca2+ i Mg2+ są wymieniane na jony sodu. System podwójnego filtra zapewnia stałe działanie jednego filtra, podczas gdy drugi jest automatycznie płukany.

4. Odwrócona osmoza (RO)

 • Bezzbiornikowe rozwiązanie zintegrowane.

 • Do 98% wody demineralizowanej.

 • Usuwa bakterie i biofilm.

 • Higieniczny proces płukania.

 • UV.

Zalecamy stosowanie oczyszczania wody metodą odwróconej osmozy (RO) w każdym naszym systemie – kanałowym i do pomieszczeń (In-room). Odwrócona osmoza jest szczególnie zalecana w systemach kanałowych wyposażonych w centrale klimatyzacyjne. W razie pytań prosimy o kontakt.

Tutaj dowiesz się więcej o naszych rozwiązaniach RO >>

 

KARTA PRODUKTU RO INLINE >>
KARTA PRODUKTU RO BASIC/PLUS >>

 

5. Pompa / jednostka sterująca – HydroSens™

 • Urządzenie wysokociśnieniowe, do 2,1 W/l wody.

 • Elastyczny zakres natężenia przepływu wody, 4-1200 l/godz.

 • Przepływ wody bez recyrkulacji.

 • 3 strefy kontroli wilgotności (AHU) / 10 stref w pomieszczeniach.

 • Modulacja przepływu wody o wysokim ciśnieniu.

 • Histereza 1%.

 • Regulacja wilgotności PID.

KARTA PRODUKTU HYDROSENS™ AHU >>
KARTA PRODUKTU HYDROSENS™ IN-ROOM >>

 

 

HydroSens™ to jednostka sterująca i pompa wysokiego ciśnienia, która dostarcza wodę do rozpylaczy i dysz pod stałym ciśnieniem 50 barów. HydroSens™ może obsługiwać wiele pomieszczeń i stref. Dostosowuje się również do warunków zmiennego natężenia przepływu.

Pompa steruje zaworami strefowymi, które są monitorowane za pomocą strategicznie rozmieszczonych czujników. Po osiągnięciu zdefiniowanego poziomu wilgotności zawór strefowy zamknie się i obniży ciśnienie do poziomu 2,5 bara.

Ten moment kończy etap operacyjny i rozpoczyna etap upustowy w celu spuszczenia ciśnienia z dysz, tak aby uniknąć kapania.

Podstawowe cechy rozwiązania HydroSens™

 1. Pompa o wydajności 4-1200 litrów/godzinę, sterowana poprzez falownik.
 2. MODBUS TCP/IP
 3. Datalog (gniazdo microSD)
 4. SafeSens™
 5. HygienicSens™
 6. EnergySens™
 7. Kontrola wilgotności w rozwiązaniach InRoom.

SafeSens™ monitoruje przepływ wody w każdej strefie, komunikując się z czujnikami w pomieszczeniach, analizując wymagania i dostosowując pracę systemu do aktualnego zapotrzebowania.

HygienicSens™ monitoruje pracę pompy, kalibruje natężenie przepływu wody i eliminuje recyrkulację wody w obiegu zamkniętym. Funkcja automatycznego płukania przeciwdziała stagnacji i niepotrzebnemu podgrzewaniu wody.

EnergySens™ optymalizuje wydajność energetyczną systemu, a w szczególności pracę pompy i wentylatorów.

Opcjonalne funkcje rozwiązania HydroSens™

 • MODBUS RTU master/slave.
 • Zdalne sterowanie Scada.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej