Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Zmienne poziomy temperatury i wilgotności powietrza mają wpływ na parametry drewna ze względu na jego właściwości higroskopijne. Dlatego aby zapewnić stałą jakość produktu oraz uniknąć jego uszkodzeń konieczne jest kontrolowanie temperatury i wilgotności powietrza. Z dalszej części tekstu dowiesz się, z czego to wynika.

Drewno to materiał higroskopijny, wrażliwy na wahania temperatury i wilgotności. Jeżeli wilgotność powietrza jest zbyt niska, drewno zacznie oddawać cząsteczki wody, co spowoduje pękanie, paczenie i inne problemy uniemożliwiające jego wykorzystanie.

Dlatego właśnie wahania temperatury i wilgotności mają wpływ na parametry fizyczne materiałów higroskopijnych. Drewno musi być przechowywane i poddawane starzeniu w prawidłowy sposób, tak aby nie pękało, nie kurczyło ani nie paczyło się, niezależnie od tego, czy ma służyć do celów budowlanych, dekoracyjnych czy innych.

Kontrolowanie warunków otoczenia jest kluczowe we wszystkich procesach produkcyjnych z udziałem drewna – w tartakach, w zakładach produkujących okna, drzwi, meble, materiały budowlane, fornir itp.

Jak prawidłowa wilgotność powietrza może zwiększyć produktywność w przemyśle drzewnym?

  • Stała, wysoka jakość produktów.

  • Mniejsza ilość odpadów z produkcji to większe zyski.

  • Ochrona drewna przez cały proces produkcji.

  • Zmniejszenie zapylenia w celu ochrony maszyn i ludzi.

  • Równomierne wysychanie i starzenie produktów.

 

Zawartość wilgoci w drewnie a wilgotność względna

Zawartość wilgoci w drewnie jest bezpośrednio związana z wilgotnością względną powietrza. Oznacza to, że zawartość wilgoci zwiększa się przy wyższej wilgotności względnej, i jeżeli umieścimy dany materiał w nowym otoczeniu, osiągnięcie przez niego wilgotności równowagowej może chwilę zająć.

Należy o tym pamiętać szczególnie podczas pracy z drewnem konstrukcyjnym, które było niedawno transportowane. Drewno może wchłonąć więcej wilgoci lub wyschnąć, co będzie miało wpływ na jego parametry fizyczne.

Jeżeli, na przykład, drewno z zawartością wilgoci na poziomie 10% zostanie umieszczone w miejscu, w którym panuje wilgotność względna na poziomie 25%, jego zawartość wilgoci spadnie do 5%, przez co w trakcie wysychania drewno będzie się kurczyć.

Prace stolarskie i kontrola pylenia

Technologia nawilżania powietrza daje korzyści zarówno w trakcie składowania drewna, jak i podczas produkcji, ale ma jeszcze kilka innych zastosowań.

W tartakach i innych zakładach przetwórstwa drewna ograniczanie pylenia jest niezbędne do ochrony maszyn oraz zapewnienia dobrych warunków pracownikom.

Jednym ze sposobów kontroli pylenia w zakładach produkcyjnych jest zastosowanie przemysłowego systemu nawilżania powietrza od Airtec®, zaprojektowanego, zainstalowanego i serwisowanego przez profesjonalistów.

 

Na wykresie można zobaczyć, jak zmienia się zawartość wilgoci w drewnie składowanym w temperaturze 20°C w zależności od metody jego składowania. Oś pozioma oznacza zawartość wilgoci w drewnie. Rozróżniamy sześć poziomów suchości drewna – od „zielonego” (zawartość wilgoci przekraczająca 25%) do „meblowego” (od 5 do 9%). Zapewnienie stałego poziomu wilgotności powietrza jest niezbędne do zachowania drewna i wyrobów drewnianych w idealnym stanie, bez kurczenia czy paczenia się.

Nasi klienci i referencje

Dowiedz się, jak pomogliśmy wielu firmom stworzyć i utrzymać produktywne środowisko pracy