Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Specjaliści w dziedzinie wilgotności

Firma Airtec® specjalizuje się w projektowaniu, montowaniu i serwisowaniu przemysłowych systemów nawilżania powietrza przeznaczonych do obiektów przemysłowych, komercyjnych i magazynowych.

Naszym celem jest zapewnienie produktywnego środowiska w twoim zakładzie produkcyjnym lub w twoich projektach budowlanych. 
 Dla nas produktywne środowisko oznacza kontrolę nad wilgotnością powietrza.
  • Chroń swoje urządzenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
  • Zadbaj, aby surowce i gotowe produkty były utrzymywane w stanie wilgotności równowagowej.
Firma Airtec® skupia się na tworzeniu rozwiązań wysokociśnieniowego nawilżania powietrza do budynków komercyjnych i zakładów produkcyjnych. Nasze rozwiązania pomagają w zapewnieniu produktywnej wilgotności powietrza, a tym samym zmniejszają ryzyko związane z:
  • zapylonym powietrzem,
  • wyładowaniami elektrostatycznymi,
  • wysychaniem higroskopijnych produktów i surowców,
  • nadmiernym ciepłem.
Systemy nawilżania powietrza od firmy Airtec® są instalowane na całym świecie, a ich sprzedaż i serwisowanie odbywają się za pośrednictwem sieci dystrybutorów i przedstawicieli.
W obiektach przemysłowych systemy nawilżania powietrza od Airtec® pomagają w zmniejszeniu liczby przestojów i wyeliminowaniu problemów związanych z elektrycznością statyczną, pyłem, wysychaniem produktów oraz regulacją temperatury.
Nasze doświadczenie i wiedza pomogą ci odkryć korzyści, jakie mogą wyniknąć dla ciebie i twoich klientów z zainstalowania systemu nawilżania powietrza od Airtec®. Jesteśmy również w stanie dokładnie obliczyć zwrot z inwestycji oraz wymagania energetyczne.

Doradztwo ofertowe

Oferujemy konsultantom technicznym, specjalistom HVAC, kierownikom zakładów, osobom zajmującym się budową maszyn i dostawcom towarów usługi doradztwa i pomocy w projektowaniu.