Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Jak interpretować wykres IX/HX?

Wykres Molliera, zwany również wykresem IX/HX jest jednym z najbardziej przydatnych narzędzi do projektowania systemu nawilżania powietrza.

Wykres Molliera służy do obliczania ilości wody, którą należy dodać, aby uzyskać pożądany efekt chłodzenia lub poziom wilgotności w pomieszczeniu.

Przykład zastosowania wykresu Molliera

Krok 1

W tym przykładzie użyjemy warunków zimowych: -10°C, 70% wilgotności względnej (RH).

Z wykresu możemy odczytać, że zawartość wody w tych warunkach wynosi 1,2 g/kg (woda/powietrze).

Krok 2

W pomieszczeniu za pomocą ogrzewania uzyskano temperaturę 20°C.

Krzywa na wykresie wskazuje, że w tej temperaturze poziom wilgotności w pomieszczeniu spadnie poniżej 10% wilgotności względnej powietrza.

Krok 3

Chcemy osiągnąć wilgotność względną na poziomie 45%.

Z wykresu możemy się dowiedzieć, że wymagana zawartość wody wynosi 5,8 g/kg (woda/powietrze). 

Oznacza to, że musimy dodać 4,6 g/kg (ponieważ mamy już 1,2 g/kg).

Chłodzenie adiabatyczne

Uwzględniając jednak również efekt adiabatyczny, dodanie takiej ilości wody spowodowałoby wychłodzenie pomieszczenia – temperatura spadłaby z 20°C do ok. 13°C (krok 4). Przyjmuje się, że 1 litr odparowanej wody będzie powodował efekt chłodzenia na poziomie 700 W. 

Jeżeli chcemy utrzymać obecną temperaturę panującą w pomieszczeniu, musimy dodać ciepło, które zrekompensuje ten efekt chłodzenia.

TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ NASZ WYKRES IX/HX

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej