Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Przejmij kontrolę nad Legionellą w czterech krokach

Bakterie, w tym Legionella, naturalnie występują w wodzie. W związku z poważnymi konsekwencjami zakażenia tą bakterią konieczne jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia.

W instalacjach zimnej wody najważniejsze są następujące punkty:

 • Unikaj temperatur między 20 a 50° Celsjusza.
 • Unikaj stojącej i odzyskiwanej wody.
 • Maksymalnie skróć czas, jaki woda przebywa w instalacji.
 • Zapobiegaj wysokim stężeniom substancji odżywczych poprzez zastosowanie oczyszczania wody, na przykład metodą odwróconej osmozy.

Te czynniki należy uwzględnić w procesie projektowania i eksploatacji systemu nawilżania powietrza, który ma być niezawodny i ma spełniać normy dotyczące wody pitnej.

Bakterie z rodzaju Legionella są bardzo powszechne. Występują w naturalnych źródłach wody, a ryzyko mogą stwarzać wtedy, gdy przedostaną się do instalacji wodnych zbudowanych przez człowieka. Legionella stanowi ryzyko dopiero wtedy, gdy zacznie się rozprzestrzeniać.

W 2004 roku duńskie władze opublikowały szczegółowy raport na temat zagrożenia obecnością Legionelli w instalacjach wykorzystujących wodę pitną. W dalszej części tekstu powiemy więcej na temat Legionelli oraz tego, jak można jej zapobiegać poprzez prawidłowe utrzymywanie instalacji wodnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakteria Legionella

Legionelloza to choroba wywoływana przez bakterie należące do grupy Legionella, która obejmuje ponad 40 różnych gatunków bakterii oraz ponad 70 grup serologicznych. Jednak najczęstszym winowajcą zachorowań na legionellozę wśród ludzi są bakterie Legionella pneumophila.

Legionella pneumophila rozwija się w wodzie o temperaturze 30-40°C, ale znane są przypadki, gdy była w stanie przetrwać, a nawet namnażać się, w jeszcze szerszym zakresie temperatur.

Wzrostowi bakterii Legionella sprzyja nie tylko odpowiednia temperatura, ale też substancje odżywcze, takie jak warstwa biologiczna, która zwykle tworzy się w rurach i wodociągach.

Mówiąc krótko, Legionella pneumophila lubi żyć i namnażać się w letniej, stojącej wodzie z dużą ilością substancji odżywczych – czyli dokładnie w takich instalacjach, jakie powszechnie stosuje się w domach i obiektach przemysłowych.

Problem Legionelli

Bakterie z rodzaju Legionella mogą być źródłem różnego rodzaju infekcji, również tych potencjalnie śmiertelnych, dlatego nie należy lekceważyć zagrożenia, jakie stanowi ta bakteria. Jednak prawidłowe zaprojektowanie oraz konserwacja instalacji pozwalają zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się Legionelli w wysokociśnieniowych systemach nawilżania powietrza.

We wspomnianym już raporcie duńskich władz stwierdzono, że woda pitna w Danii nie stanowi ryzyka, ze względu na ogólną jakość tej wody oraz to, że jej temperatura jest zbyt niska dla rozprzestrzeniania się Legionelli.

Aby zapobiec namnażaniu się Legionelli w jakiejkolwiek instalacji wodnej należy przestrzegać następujących zasad:

 • Unikać temperatur między 20 a 50° Celsjusza.
 • Unikać stojącej i odzyskiwanej wody (maksymalnie skrócić czas, jaki woda przebywa w instalacji).
 • Unikać dużego stężenia substancji odżywczych.
 • Higieniczna konstrukcja rozwiązań Airtec®

Nasze procesy i wytyczne są opracowywane zgodnie z normami ISO 9001, 14001 i 22000, akredytowanymi przez Norske Veritas.

W systemach Airtec® Legionella nie stanowi problemu – higieniczna konstrukcja naszych rozwiązań opiera się na następujących zasadach:

 • Instalacja zimnej wody.
 • Normy wody pitnej określone w wytycznych Airtec® SystemGuide.
 • Potwierdzone przez akredytowane sprawozdanie dotyczące jakości wody.
 • System higienicznego przepłukiwania: Przepłukiwanie jest uruchamiane po 6 godzinach bezczynności instalacji.
 • Sterowanie pompą wysokiego ciśnienia FRQ.
 • Brak recyrkulacji i przegrzewania.
 • Małe rury.
 • Filtrowanie wody metodą RO.
 • Filtr demineralizacyjny usuwa nawet 98% cząstek stałych i bakterii.
 • Instalacja wykonywana przez autoryzowanych specjalistów firmy Airtec® lub jej partnerów.
 • Konserwacja: AirtecCare™ dwa razy w roku.
 • Procedura kontrolna realizowana przez klienta.
 • Realizacja cotygodniowej procedury kontrolnej zgodnie z instrukcją obsługi.

Uwaga:

W nawilżaczach powietrza do dezynfekcji często używa się promieniowania UV. Niestety, nie usuwa ono ameb. Dlatego tego typu rozwiązania będą jedynie ogrzewały wodę, nie gwarantując żadnego efektu dezynfekującego. Firma Airtec® odradza stosowanie takich rozwiązań. Niewiele jest dowodów na działanie promieniowania UV, nie ma ono również odpowiednich zatwierdzeń.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej