Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Nasi klienci i referencje

Dowiedz się, jak pomogliśmy wielu firmom stworzyć i utrzymać produktywne środowisko pracy

Polskie historie przypadków:

System nawilżania powietrza w Philips Lightning Electronics

Meblarstwo Netxt Collection - Ciągłe nawilżanie powietrza to podwojne korzysci

Meblarstwo Nowy Styl - Nawilżanie wyrównuje warunki klimatyczne w czasie produkcji

 

Międzynarodowe historie przypadków: