Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Nasi klienci i referencje

Dowiedz się, jak pomogliśmy wielu firmom stworzyć i utrzymać produktywne środowisko pracy

Polskie historie przypadków:

System nawilżania powietrza w Philips Lightning Electronics

Minionej zimy, podobnie jak w latach poprzednich, doświadczyliśmy zjawiska zbyt suchego powietzra w naszym zakładzie. Było to szczególnie odczuwalne w okresach mroźnej i słonecznej pgody. Wóxczas wilgotność względna powitrza w hali produkcyjnej spadała poniżej 10%. Takie zjawisko odbijało się niekorzystnie na samopoczuciu nasych pracowników (wysychają błony śluzowe) oraz na jakości montażu komponentów SMD, szczególnie tych najmniejszych.

Meblarstwo Netxt Collection - Ciągłe nawilżanie powietrza to podwojne korzysci

Ze względu na zgromadzenie wszystkich etapów produkcji mebli tapicerowanych w jednej dużej hali, które podwyższa niebezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe, zdecydowano się niedawno na zainstalowanie systemu nawilżania powietrza firmy Airtec. 

Meblarstwo Nowy Styl - Nawilżanie wyrównuje warunki klimatyczne w czasie produkcji

Odpowiednią wilgotność elementów sklejkowych w Zakładzie Przemysłu
Drzewnego Nowy Styl w Rzepedzi osiągnięto dzięki ujednolicaniu klimatu nakolejnych etapach produkcji.


Międzynarodowe historie przypadków: