Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Kontroluj wilgotność, ograniczaj wyładowania elektrostatyczne i zachowaj stały poziom jakości

We wszystkich zakładach produkujących elektronikę ograniczanie wyładowań elektrostatycznych (ESD) jest niezbędne do ochrony wrażliwych komponentów i maszyn produkcyjnych przed uszkodzeniami, nie wspominając już o bezpieczeństwie personelu. W tym celu wystarczy kontrolować poziom wilgotności powietrza. Z dalszej części tekstu dowiesz się, jak to zrobić.

Wyładowania elektrostatyczne zwykle występują wtedy, kiedy wilgotność powietrza spada poniżej określonego poziomu krytycznego.

Kontrolowanie wilgotności powietrza minimalizuje ryzyko występowania wyładowań elektrostatycznych, tym samym chroniąc urządzenia i personel, a wreszcie zwiększając produktywność i utrzymując stałą jakość produkcji. Zainstalowanie systemu adiabatycznego nawilżania powietrza pozwala precyzyjnie kontrolować wilgotność powietrza.

W jaki sposób system nawilżania powietrza usprawnia produkcję elektroniki?

Jeżeli wilgotność powietrza jest utrzymywana powyżej zalecanego poziomu, zapewni zminimalizowanie ładunków statycznych. Kolejną zaletą systemu nawilżania powietrza jest możliwość wykorzystania chłodzenia adiabatycznego do ograniczania nadmiernego ciepła generowanego przez procesy produkcyjne.

W większości przypadków producenci elektroniki muszą być w stanie udokumentować, że produkcja odbywa się przy rygorystycznej kontroli warunków w pomieszczeniach produkcyjnych. Tutaj właśnie ogromną rolę odgrywa technologia nawilżania powietrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści z nawilżania powietrza w produkcji elektronicznej:

  • Dokumentacja zgodności z przepisami dotyczącymi warunków produkcyjnych.

  • Zmniejszone ryzyko występowania wyładowań elektrostatycznych, ochrona personelu i produktów.

  • Chłodzenie adiabatyczne.

 

Zalety oceny zakładu

Zapewnienie optymalnego poziomu wilgotności względnej powietrza zależy od uprzedniej oceny danego obiektu.

Specjaliści firmy Airtec, w ścisłej współpracy z klientem, określą wymagania produktów i zakładu z uwzględnieniem np. zmian związanych z porami roku, obecności instalacji wentylacyjnych, ogólnego rozplanowania produkcji, lokalnych źródeł nadmiernego ciepła i innych parametrów.

Taka ocena pozwala nam przekazać klientowi zalecenia względem zapewnienia idealnej wilgotności powietrza. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o ocenie zakładu.

Na przykład: przejście po wykładzinie może wygenerować ładunek 35 kV w suchym powietrzu (10% RH), ale już przy wilgotności względnej na poziomie 55% może on spaść do 7,5 kV. W zakładzie produkującym elektronikę niższa wilgotność może zmniejszyć wydajność produkcji z powodu zwiększenia ilości wyładowań elektrostatycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYNNOŚĆ (w 21°C) NAPIĘCIA STATYCZNE
  20% RH 80% RH
Przejście po podłodze winylowej 12 kV 250 V
Przejście po sztucznej wykładzinie 35 kV 1.5 kV
Wstanie z piankowej poduszki 18 kV 1.5 kV
Podniesienie torby z polietylenu 20 kV 600 V
Przesunięcie styrenowego pudełka po wykładzinie 18 kv 1.5 kV
Zdjęcie folii Mylar z płytki drukowanej 12 kV 1.5 kV
Folia kurczliwa na płytce drukowanej 16 kV 3 kV
Włączenie rozlutownicy próżniowej 8 kV 1 kV
Zamrażacz w aerozolu 15 kV 5 kV

 

Standardowy zakres wilgotności w produkcji elektroniki wynosi między 30 a 70% RH.

Niektóre zakłady utrzymują stałą umiarkowaną wilgotność względną (~50%), podczas gdy inne mogą woleć jej niższą wartość, ze względu na obecność części wrażliwych na działanie wilgoci.

Dlatego idealny poziom wilgotności zależy od warunków otoczenia i może się bardzo różnić, a najczęściej określa go specyfikacja składanych urządzeń i komponentów.

Przeczytaj więcej na naszym blogu

Na naszym blogu zagłębiamy się w różne aspekty technologii wysokociśnieniowego nawilżania powietrza – nasze wpisy możesz przeczytać poniżej.