Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Jak wyeliminować zapylenie poprzez zwiększenie wilgotności powietrza?

Pył unoszący się w powietrzu jest produktem ubocznym większości procesów przemysłowych i stanowi zagrożenie dla sprzętu i ludzi. Można jednak nad nim zapanować poprzez kontrolę wilgotności względnej powietrza. Z dalszej części tekstu dowiesz się, z czego to wynika..

Pył może pochodzić z różnych źródeł – z obróbki surowców, takich jak drewno czy tworzywa sztuczne oraz z mikroskopijnych włókien i cząsteczek kurzu.

Problemy wynikające z obecności pyłu w środowisku produkcyjnym są oczywiste: ryzyko chorób płuc u pracowników oraz awarii urządzeń wynikających z przedostawania się małych cząsteczek pyłu do silników i elementów elektronicznych, powodując tym samym przegrzewanie lub gromadzenie się ładunków statycznych.

Pył unoszący się w powietrzu może być łatwopalny i może stanowić ryzyko wybuchu w górnictwie, produkcji odlewów żeliwnych, drewna, a nawet żywności. Pył to ryzyko, którego nie można lekceważyć.

Definicja pyłu

Cząsteczka pyłu lub włókno zawieszone w powietrzu może mieć średnicę od 1 mm aż do 0,01 mikrona lub 1×10−8 metra. Poniżej tego poziomu wszystko co unosi się w powietrzu nie jest już nazywane pyłem, a substancją gazową.

Pył o większych cząsteczkach ma tendencję do grawitacyjnego osiadania w pobliżu swojego źródła, ale mniejszy może być dużo trudniejszy do kontrolowania

Definicja pyłu

Cząsteczki pyłu mogą mieć różne rozmiary. Tylko wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza mogą wyprodukować mgiełkę wodną o wystarczająco małych cząsteczkach, aby złapać najmniejsze cząsteczki pyłu. Na przykład pył cementowy, który jest poważnym zagrożeniem dla ludzi, charakteryzuje się wielkością cząsteczki między 10 a 100 mikronów i jest uznawany za drobny, widoczny pył, który gromadzi się na powierzchniach i zostawia warstwę. Wielkość cząsteczki sadzy (i dymu papierosowego) wynosi zaledwie 0,01 mikrona – tak drobny pył nie osiada grawitacyjnie, ale nieustannie unosi się w powietrzu.

 

Pomoc grawitacji

Pył unoszący się w powietrzu może być bardzo drobny – sadza i niektóre rodzaje dymu mają cząsteczki mniejsze od niektórych wirusów. Tylko kontrola wielkości cząsteczek mgiełki wodnej umożliwia zapewnienie, że pył zostanie przez wodę złapany.

Dostępnych jest kilka technologii zmniejszających ryzyko związane z pyłem unoszącym się w powietrzu. Najbardziej powszechne to:

  • Izolacja procesów produkcji.
  • Wentylacja wywiewna.
  • Technologia oczyszczania powietrza.
  • Systemy nawilżania powietrza

Technologie te uzupełniają się – specjaliści firmy Airtec® często współpracują z dostawcami technologii wentylacji i oczyszczania powietrza, tak aby stworzyć optymalne dla danego zakładu rozwiązanie problemu pyłu.

 

Przykład: trociny

Jednym z typowych przykładów problematycznego pyłu unoszącego się w powietrzu są trociny.

Pył generowanych podczas produkcji drewna jest klasyfikowany jako karcynogen, czyli czynnik rakotwórczy, a jego cząsteczki mogą mieć zaledwie 0,5 mikrona wielkości. W tartakach czy zakładach produkujących meble wyeliminowanie trocin jest praktycznie niemożliwe.

Trociny unoszące się w powietrzu są też łatwopalne, a iskry lub nawet wysokie temperatury mogą doprowadzić do ich zapłonu.

 

Izoluj i zbieraj za pomocą wody

Systematyczna instalacja dysz w strategicznych punktach zakładu produkcyjnego umożliwia izolację i zebranie pyłu unoszącego się w powietrzu za pomocą pary wodnej. Każda kropla wody może pochłaniać cząsteczki pyłu i włókna z powietrza, stopniowo otaczając pył i pozwalając mu spaść na ziemię, a tym samym skutecznie usuwając go z powietrza.

 

Systemy firmy Airtec® generują bardzo drobny strumień pary wodnej pod ciśnieniem 50 barów.

Dysze rozpylające instalowane są w odpowiednich miejscach i w odpowiedniej odległości od urządzeń, tak aby zapewnić maksymalną kontrolę nad pyłem i nie spowodować kondensacji na powierzchni urządzeń i surowców. Szeroki wybór rozmiarów dysz umożliwia dobór wielkości kropli wody, która jest kluczowym czynnikiem zbierania pyłu. Dlatego przed zaprojektowaniem rozwiązania zawsze dokładnie analizujemy wymagania. 

System nawilżania powietrza pomaga również w ograniczeniu negatywnego wpływu nadmiernego ciepła, które często występuje podczas wytwarzania różnego rodzaju produktów.

Drobna mgiełka

Wielkość kropli wody ma kluczowe znaczenie dla możliwości wyłapywania przez nie cząsteczek pyłu

 

Bardziej produktywne środowisko dzięki kontrolowaniu zapylenia

Kontrolowanie pyłu unoszącego się w powietrzu to skomplikowana sprawa, a dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od kilku czynników: typu materiału wykorzystywanego w produkcji (np. drewna, cementu, tworzyw sztucznych, produktów spożywczych itp.), pogody i temperatury, istniejących instalacji wentylacyjnych oraz oczyszczania powietrza, rozplanowania fabryki i wielu więcej.

Współpraca z firmą Airtec® często zaczyna się od oceny zakładu, w ramach której szczegółowo analizujemy cały zakład, tak aby móc przygotować praktyczne zalecenia dla klienta.

Jeżeli pełnisz rolę konsultanta technicznego, nasz zespół specjalistów może pomóc ci w stworzeniu projektu rozwiązania.

Typowa instalacja od Airtec® składa się z pompy / jednostki sterującej HydroSens™ zainstalowanej na ujęciu wody wraz z filtrem wody i urządzeniem do demineralizacji metodą odwróconej osmozy (RO). Następnie w jednej lub kilku indywidualnie sterowanych strefach na terenie zakładu instalujemy odparowywacze lub dysze, takie jak HydroOne™ czy HydroTrio™. Za pomocą naszego oprogramowania SCADA można monitorować system i sterować nim zdalnie, a w razie potrzeby zapewnić odpowiednią dokumentację.

Zobacz, co udało nam się zrobić

Firma Airtec® może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania, instalowania i serwisowania tego typu systemów nawilżania powietrza – poznaj historie naszych klientów tutaj.

 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc

Powiązane artykuły