Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Ocena zakładu – darmowa usługa od Airtec®

Czy chcesz poznać nasze zalecenia i dowiedzieć się, w jaki sposób instalacja nawilżania powietrza mogłaby pomóc ci zminimalizować przestoje?   

Po wykonaniu szczegółowej analizy twojego zakładu będziemy mogli określić wymagania względem kontroli wilgotności w oparciu o ocenę obiektów, procesów, produktów, maszyn i stanowisk pracy, jak również wywiewu powietrza i wentylacji.

W rezultacie będziemy mogli przekazać ci zalecenia dotyczące optymalnego rozwiązania do kontroli wilgotności. Zawsze zachęcamy do uzyskania wycen rozwiązania do nawilżania powietrza od kilku dostawców, tak aby łatwiej było podjąć ostateczną decyzję.

Na ocenę zakładu wykonywaną przez firmę Airtec® składają się trzy etapy:

 

Etap 1: Wymagania względem wydajności

Najpierw analizujemy wymagania twoich obiektów produkcyjnych oraz ich poszczególnych stref i obszarów pod kątem wydajności. Jest to konieczne w celu określenia wielkości dostaw wody.

Na tym etapie musimy być jak najbardziej dokładni, aby móc określić optymalną funkcjonalność systemu do nawilżania powietrza oraz koszty instalacji i samego rozwiązania.

Aby określić wymaganą wydajność konieczne jest uzyskanie następujących danych:

  • Wykres Molliera (IX), który pozwala określić ilość wody w g/kg powietrza.
  • Strumień powietrza. Ekstrakcja m3/godz., powietrze obiegowe, strata w systemie filtrującym. Zasilanie świeżym powietrzem m3/godz.

Etap 2: Zbieranie informacji

Następnie uzyskujemy od klienta informacje dotyczące procesów, produktów i personelu, jak również przepływu powietrza wywiewanego i wentylacji, tak aby podczas projektowania rozwiązania do nawilżania powietrza uwzględnić wszystkie istotne aspekty.

 

Odbywa się to w ścisłej współpracy z klientem, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji o procesach produkcji, urządzeniach itd.

Proces gromadzenia informacji obejmuje:

  • rozmieszczenie maszyn, przepływ produktu, przejścia, wywiew powietrza, stanowiska pracy,
  • charakterystykę produktów i surowców oraz ich wrażliwość na niską wilgotność,
  • problemy związane z wilgotnością powietrza, takie jak elektryczność statyczna, odwodnienie, zapylenie powietrza i wysokie temperatury.

Etap 3: Zalecenia

Określamy najlepszy sposób na zintegrowanie rozwiązania do nawilżania powietrza w twoim zakładzie. Kluczowymi kryteriami są niezawodność, czas eksploatacji, dostęp, strefy komfortu, wymagania względem serwisowania oraz zoptymalizowana produktywność.

  • Zalecenia względem wyboru metody oczyszczania wody, pompy / jednostki sterującej i rozpylaczy.
  • Projekt 2D i schemat 3D

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I UMÓW SPOTKANIE