Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

WIRUS I WILGOTNOŚĆ POWIETRZA #03

Właściwie regulowany klimat wewnętrzny może pomóc w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się wirusa w powietrzu. W tym poście Airtec® podsumowuje fakty i rekomendacje.

Pragmatyczna inżynieria i solidne naukowe podstawy, prowadzą do zdrowego klimatu w pomieszczeniach

Badania naukowe zdecydowanie wskazują, że dobrze uregulowany klimat wewnętrzny ma wpływ na rozprzestrzenianie się, i naszą odpowiedź immunologiczną na wirusa. W tym ostatnim poście poświęconym rozprzestrzenianiu się wirusów i wilgotności powietrza, pragniemy podsumować wiedzę i istniejące zalecenia - zarówno ze strony WHO, jak i ASHRAE - Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewania, Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Istnieją trzy powody, dla których wilgotność powietrza w pomieszczeniu wpływa na rozprzestrzenianie się wirusa:

  1. Badania wskazują, że wirus grypy najlepiej rozwija się w wilgotności powietrza poniżej 40% wilgotności względnej i może pozostawać aktywny dłużej - blog #1 >>
  2. Badania wskazują, że niska wilgotność powietrza osłabia nasze naturalne mechanizmy obronne w drogach oddechowych - blog #2 >>
  3. Mówi się, że wiele wirusów i bakterii jest „odpornych na bezwodność”, co oznacza, że rozwijają się w suchych warunkach. W rezultacie badania wykazały, że wilgotność powietrza od średniej do wysokiej powoduje, że wirus rozpada się szybciej, podczas gdy „suchy” wirus może dłużej pozostawać zakaźny. 

Powższe twierdzenia należy rozpatrywać w kategorii generalnych wskazań, nie ostatecznych wyników - WHO do niedawna utrzymywała, że wirus grypy nie jest przenoszony drogą powietrzną, ale nadal zalecają dystans społeczny, aby na wszelki wypadek zachować bezpieczeństwo. W ostatnich wiadomościach organizacja WHO stwierdziła: 

WHO nadal zaleca stosowanie środków ostrożności w okolicznościach i warunkach, w których wykonywane są procedury generujące aerozol oraz leczenie wspomagające, zgodnie z oceną ryzyka

Innymi słowy, należy wdrożyć środki ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa w powietrzu *1

Jeśli ktoś kichnie ci w twarz, wilgotność powietrza staje się dużej mierze nieistotna

Większość infekcji następuje poprzez bezpośredni kontakt fizyczny lub gdy - po prostu - ktoś kicha w twarz. Jest to jeden z powodów, dla których zaleca się dystans społeczny podczas epidemii grypy. Jeśli wirus w powietrzu pozostaje zakaźny przez kilka minut lub nawet godzin, zachowanie dystanu społecznego staje się jeszcze istotniejsze.

Z tego powodu zalecamy utrzymywanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu na pewnym poziomie: Wirus w powietrzu ma znacznie mniejsze szanse przetrwanie, gdy wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu utrzymuje się między 40 a 60 % - co, nawiasem mówiąc, jest również zakresem, w którym my, ludzie będziemy czuć się najbardziej komfortowo.

Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ponieważ „mokre” środowisko wydaje się korzystne dla wirusa. Jednak kilka badań wykazało, że jest to fałszywe domniemanie, w tym badania z 2014 r. Z Journal of Virology, stwierdzające: *2    

Wirus grypy był konsekwentnie stabilny przy niskiej wilgotności względnej i względnie niestabilny przy pośredniej wilgotności względnej (np. 50% wilgotności względnej)

Kontrola wilgotności powietrza stanowi część rozwiązania, samotnie nie jest rozwiązaniem

Zachowując tą perspektywę Airtec® podkreśla trzy kwestie:

  • Poszerzając naszą bazę wiedzy na temat technologii nawilżania powietrza, obserwujemy badania w tej dziedzinie od lat - na długo przed obecną sytuacją - a wszystkie nowe wyniki, które się teraz ukazują wskazują, że wilgotność powietrza jest ważnym czynnikiem powstrzymującym rozprzestrzenianie się wirusa. Nie jest to jedyny środek, tylko jeden ze środków, które można podjąć.
  • Zalecamy nawilżanie domów oraz budynków komercyjnych, ale nie zajmujemy się sprzedażą domowych nawilżaczy powietrza
  • Projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy nawilżania powietrza w budynkach komercyjnych, oraz w środowiskach produkcyjnych, aby przeciwdziałać niekorzystnym skutkom niskiej wilgotności powietrza, takim jak pył unoszący się w powietrzu, wyładowania elektrostatyczne, nadmiar ciepła i wysuszanie produktów. Jeśli nasza technologia może zostać wykorzystana do powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji wirusowej, tym lepiej.

Dobra, pragmatyczna inżynieria stanowi różnicę

W USA badacze i naukowcy związani z ASHRAE namawiali budowniczych i właścicieli budynków do rozważenia efektów wentylacji i kontroli wilgotności jako sposobu na stworzenie środowiska wewnętrznego, które jest mniej sprzyjające rozprzestrzenianiu się wirusa z powodu transportu aerozolu.  *3

W szczególności ASHRAE opublikowało raport, w którym zachęcają projektantów systemów kontroli klimatu w pomieszczeniach do rozważenia kontroli wilgotności powietrza, wszystko w oparciu o argumenty, które wykorzystaliśmy w tej serii postów na blogu. 

Co najważniejsze, ASHRAE konkluduje również, że nie można z góry przewidzieć, jaki poziom wilgotności powietrza jest odpowiedni dla danego budynku. Ustalenie prawidłowego poziomu powinno zawsze opierać się na ocenie obiektu w każdym indywidualnym przypadku i powinien opierać się na rygorystycznych standardach inżynierskich jak i najlepszych praktykach.

Raport oceny obiektu i indywidualny projekt

To właśnie staramy się robić w Airtec®. Stosujemy pragmatyczne podejście do projektowania i instalowania systemów nawilżania powietrza - to samo podejście, które zaleca ASHRAE. Wspierani przez naukę i badania, chcemy stworzyć rozwiązania w zakresie nawilżania powietrza, które rozwiązują istotne problemy w zdrowy, opłacalny i technicznie efektowny sposób, wykorzystując dane i określone wymagania dla każdej, konkretnej instalacji.

Większość projektów rozpoczynamy od przeglądu obiektów - oceny miejsc >>  – W trakcie wizyty w docelowym obiekcie gromadzimy dane dotyczące układu budynku, lokalizacji maszyn i źródeł ciepła, a także wyzwań, które dotyczą odbywających się procesów (produkcyjnych i bytowych). Oceniamy istniejące systemy wentylacji i wyciągu powietrza. W oparciu o tę wiedzę rekomendujemy nasze zalecenia, czy system nawilżania powietrza stanowiłby istotną wartosć dodaną - a jeśli tak, to w jaki sposób ten system powinien zostać zaprojektowany, zainstalowany i utrzymany.

Projektanci, inżynierowie i właściciele budynków komercyjnych i zakładów produkcyjnych już dobrze rozumieją zalety systemów nawilżania powietrza w zakresie tworzenia produktywnego środowiska.

Mamy nadzieję, że w przyszłości projektując lub odnawiając nasze domy, szkoły, instytucje publiczne i biura, wszyscy zaczniemy myśleć również w kategoriach ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusów.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej

Źródła

Powiązane artykuły