Certyfikacja: Higiena – ISO 22000 HACCP • Jakość – ISO 9001 • Środowisko – ISO 14001

Wysychanie: Jak uniknąć spadku wagi i jakości produktów?

Przy niskiej wilgotności powietrza produkty o właściwościach higroskopijnych będą się kurczyć, wysychać lub psuć, co spowoduje spadek ich jakości, utratę właściwości mechanicznych, mniejszą trwałość i wagę sprzedażową. Przeczytaj więcej tutaj.

Wilgotność powietrza, a dokładniej – wilgotność względna (w.w.) powietrza to kluczowy czynnik w praktycznie każdej branży procesowej, np. w produkcji żywności, obróbce drewna i w przemyśle chemicznym. W takich branżach zarówno surowce, jak i gotowe produkty mają właściwości higroskopijne, co oznacza, że tracą lub pochłaniają wilgoć w reakcji na wilgotność względną w otoczeniu.

O materiale zrównoważonym z otaczającą go atmosferą mówi się, że osiągnął stan wilgotności równowagowej (EMC). Taki materiał, jeżeli będzie przechowywany prawidłowo, razem z otaczającym go powietrzem osiągnie wilgotność względną w stanie równowagi (ERH), co będzie oznaczało stabilny stan. Jednak zmiany w temperaturze powietrza i jego wilgotności względnej natychmiast przesuną punkt równowagi, wskazując na konieczność kontrolowania temperatury i wilgotności.

Wysychanie jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie dojrzewania i sezonowania produktów – bez kontrolowanego wysuszania mięsa nie byłoby szynki parmeńskiej, a niewysuszane drewno nie nadawałoby się do budowy.

Ale pomiędzy kontrolowanymi warunkami produkcyjnymi a obniżeniem jakości produktu jest bardzo cienka granica. Jeżeli wilgotność względna powietrza spadnie poniżej punktu krytycznego, produkty staną się bezużyteczne i będzie trzeba je zutylizować.

 

Higroskopijność – efekt gąbki

Surowce, takie jak drewno, włókno celulozowe (np. papier i tektura), cukry, sole i niektóre związki polimerowe mają właściwości higroskopijne.

Oznacza to, że będą pochłaniać wilgoć z otoczenia i oddawać ją. Oznacza to również, że jeżeli otaczające je powietrze będzie od nich suchsze, one również stracą wilgoć – materiał higroskopijny i jego otoczenie (np. powietrze atmosferyczne) będą zawsze dążyły do wilgotności w stanie równowagi. W pewnym sensie materiał higroskopijny zachowuje się jak gąbka  


Wilgotność względna w stanie równowagi: materiał w stanie równowagi higroskopijnej nie będzie tracił ani pochłaniał wilgoci z otoczenia. W rezultacie pozostanie stabilny, nie straci na wadze ani wytrzymałości mechanicznej.

 

Ilość wody znajdująca się w produkcie higroskopijnym zależy od wilgotności względnej (w.w.) otaczającego go powietrza. Wartość właściwości higroskopijnych materiału jest zwykle definiowana jako jego współczynnik rozszerzalności wilgotnościowej – CME (ang. coefficient of moisture expansion).

Na wykresie przedstawiono wartość CME niektórych materiałów:

Źródło: BuildingScience.com

Drewno wymaga sezonowania

Drewno wychodzące z tartaku może zawierać do 30% wody. Jeżeli wilgotność względna powietrza jest zbyt niska, drewno szybko zacznie tracić wilgoć. Można wręcz powiedzieć, że drewno zachowuje się jak gąbka – w razie niskiej wilgotności oddaje wilgoć do powietrza.   

Odpowiednia ilość wilgoci zwiększa wytrzymałość drewna. Dobrze wysezonowane drewno osiągnęło punkt równowagi, w którym naturalna higroskopijność drewna jest pod kontrolą, dzięki czemu zachowuje ono swój kształt. Cykl życia drewna konstrukcyjnego, które jest przechowywane w warunkach kontrolowanego klimatu, jest liczony w stuleciach.

Co więcej, sezonowane drewno jest znacznie mniej podatne na degradację z powodu grzybów lub insektów. Innymi słowy – jest biologicznie stabilne. Dlatego właśnie sezonowanie drewna jest kluczowym procesem w każdej branży opartej na wykorzystaniu tego surowca – w produkcji mebli, instrumentów, budownictwie itp, 

Jeżeli drewno jest przechowywane w warunkach stałej wilgotności względnej (w.w.), osiągnie stan wilgotności równowagowej (EMC). Pozostanie na tym poziomie wilgotności, póki nie zmieni się temperatura i wilgotność względna powietrza.

Dla przykładu – zawartość wilgoci w sklejce w temperaturze 25°C wynosi:
6% EMC przy 40% w.w.
10% EMC przy 70% w.w.
28% EMC przy 100% w.w.

To jeden z głównych powodów, dla których przemysł drzewny często wykorzystuje systemy nawilżania powietrza – aby utrzymać poziom wilgotności powietrza odpowiedni dla sezonowania i przechowywania wyrobów z drewna. Jeżeli wilgotność względna jest zbyt niska, drewno zamiast sezonować, wysuszy się. 

Taki produkt będzie skazany na straty. Paczenie, pękanie i niekontrolowane zmiany wymiarów mogą sprawić, że produkt wykonany z drewna stanie się bezwartościowy. Przy obróbce drewna utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza decyduje o produktywności oraz zminimalizowaniu odpadów materiału. 

Zawartość wilgoci w kawałku drewna to suma ilości wody (lub wilgoci) zawartej w tym kawałku drewna. Zawartość wilgoci mierzy się jako różnicę pomiędzy masą drewna z wilgocią „m” i bez wilgoci „mod” (masa po wysuszeniu w piecu), podzieloną przez masę drewna bez wilgoci „mod”: 

Zawartość wilgoci = (m – mod)/mod  

Wilgoć w drewnie to wolna woda (woda znajdująca się w szczelinach drewna) lub związana woda (woda międzykomórkowa). Gdy zabraknie wolnej wody mówimy, że drewno osiągnęło swój punkt nasycenia włókien.

Optymalny poziom wilgotności względnej powietrza w produkcji drewna wynosi zwykle 50-60% i należy go utrzymywać przez okrągły rok.

Mniej wołowiny: dlaczego wilgotność powietrza jest tak ważna w produkcji żywności?

Każdy produkt spożywczy będzie oddawać wilgoć do otaczającego powietrza, jeżeli wilgotność względna powietrza nie będzie utrzymywana na odpowiednim poziomie, który różni się w zależności od rodzaju produktu. 

Rygorystyczna kontrola wilgotności powietrza pozwala produktom, takim jak ser dojrzewać w odpowiednim tempie. W przypadku większości serów idealna wilgotność względna powietrza wynosi 75-95%. 

Jeżeli powietrze, w którym przechowywane jest mięso jest zbyt suche, nierzadko waga tego mięsa spada nawet o 4% – większość producentów wolałaby tego uniknąć.

Utrzymywanie optymalnej wilgotności powietrza

Systemy nawilżania powietrza od Airtec® zostały stworzone z myślą o utrzymywaniu określonych poziomów wilgotności względnej powietrza, a tym samym tworzeniu produktywnego środowiska. 

Specjaliści firmy Airtec mają ogromne doświadczenie w projektowaniu rozwiązań do nawilżania powietrza dla różnego rodzaju produktów higroskopijnych. Najczęściej zaczynamy od oceny zakładu, w ramach której analizujemy rozplanowanie zakładu produkcyjnego, wymagania surowców oraz gotowych produktów, a także istniejące na terenie zakładu instalacje wentylacyjne i źródła ciepła. Na tym etapie prac ściśle współpracujemy z klientami, ponieważ to właśnie oni mają najlepszą wiedzę na temat swoich procesów produkcyjnych oraz idealnych warunków dla danego produktu. 

Dzięki temu możemy się zorientować, gdzie i jak należy zainstalować system nawilżania powietrza, aby dany zakład stał się bardziej produktywny, ograniczył przestoje i uniknął zniszczeń produktów i sprzętu.

Firma Airtec® często ściśle współpracuje z dostawcami urządzeń do odwadniania czy wysuszania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla zakładów przetwarzających żywność.

Zobacz, co udało nam się zrobić

Firma Airtec® może się pochwalić wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania, instalowania i serwisowania systemów nawilżania powietrza – poznaj historie naszych klientów tutaj..

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w kolejnym projekcie